Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Uông Bí

Điện thoại: 0333.854038

Website: http://bvubqn.tk

Thành lập vào những năm 80, thế kỷ 20

Tài khoản chưa xác thực

Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, Uông Bí, Quảng Ninh Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, Uông Bí, Quảng Ninh

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn