Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, TT.Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0643924790

Website: www.hoasengroup.vn

Là thành viên của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, chuyên sản xuất thép cán nguội, tôn mạ lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm, xà gồ kẽm.

Tài khoản xác thực

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ Tuyển dụng

Đã tìm thấy 15 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Chi nhánh Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Nhân Viên Kế Toán, Kiểm Toán

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Bà Rịa-Vũng Tàu 7-10 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Vận Hành Máy

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Bà Rịa-Vũng Tàu 7-10 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Phiên Dịch Am Hiểu Về Kỹ Thuật

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Bà Rịa-Vũng Tàu 10-12 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Kế Hoạch Cung Ứng

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Bà Rịa-Vũng Tàu 5-7 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Mua Vật Tư

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Bà Rịa-Vũng Tàu 5-7 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Pháp Chế

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Hồ Chí Minh 5-7 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Cơ Khí Bảo Trì

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Bà Rịa-Vũng Tàu 7-10 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Kế Hoạch Cung Ứng

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Bà Rịa-Vũng Tàu 5-7 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Kỹ Thuật

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 24-02-2016
Kỹ Thuật Bảo Trì

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Kế Hoạch Cung Ứng

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Hồ Chí Minh 5-7 triệu 24-02-2016
Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 24-02-2016
Nam Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Chi nhánh Công ty Cp Tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Bà Rịa-Vũng Tàu 7-10 triệu 24-02-2016

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn