CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG - XƯỞNG KEO BÌNH CHÁNH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: D11/24, ẤP 4, XÃ TÂN KIÊN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 0837602880

Website: dinhvang.vn

-Sản xuất và kinh doanh keo dán tổng hợp dùng trong các ngành da giày,cán ván, dán vải, ép sách, ghép gỗ, trang trí nội thất....
-Có nhiều chi nhánh phát triển rộng khắp trên cả nước

Tài khoản chưa xác thực

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG - XƯỞNG KEO BÌNH CHÁNH Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG - XƯỞNG KEO BÌNH CHÁNH

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn