Hotline: (08) 7309 8888

Công ty CP công nghệ cơ khí MV Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

Điện thoại: 043 963 2269

Website:

Công ty CP công nghệ cơ khí MV Việt Nam là 1 doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất cơ khí , hàng phụ trợ như:Các sản phẩm phục vụ ngành viễn thông, điện , các sản phẩm cơ khí....

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP công nghệ cơ khí MV Việt Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP công nghệ cơ khí MV Việt Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn