Hotline: (08) 7309 8888

Công Ty CP Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Thăng Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 8 cầu Dậu, kim giang, Thanh liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 0462961502

Website: www.thanglongosc.com

Công ty CP đầu tư và HTQT Thăng Long (THANG LONG OSC) là doanh nghiệp được Bộ lao động TB & XH cấp phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo Giấy phép số 345/LĐTBXH-GP

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty CP Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Thăng Long Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP Đầu Tư Và Hợp Tác Quốc Tế Thăng Long

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn