Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 177/16 Ba Tháng Hai, P. 11, Q. 10

Điện thoại: 0838338130

Website: www.tabviet.vn

TABViet- Bước Nhảy Việt JSC là Công ty chuyên về tích hợp giải pháp Công nghệ thông tin, bảo mật hệ thống.

Với Slogan TAB - Talent & Breakthrough - Tài Năng và Bức Phá, Tabviet mong muốn cùng với các thành viên phát triển bằng tài năng sức trẻ và sáng tạo.

Website: www.tabviet.vn

Tài khoản chưa xác thực

Công ty CP ĐT&PT Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet) Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CP ĐT&PT Công nghệ Bước Nhảy Việt (TABViet)

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn