công ty TNHH đầu tư Giang Sơn CCM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Ciputra- Hà Nội

Điện thoại: 01684.959595

Website:

Công ty TNHH đầu tư Giang Sơn CCM có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thời trang, đầu tư các dự án, tư vấn thiết kế…Sản phẩm công ty đã được giới trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tài khoản chưa xác thực

công ty TNHH đầu tư Giang Sơn CCM Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH đầu tư Giang Sơn CCM

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn