Công ty TNHH Nittan Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 06 Đường 15, Kcn Vsip Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0914266895

Website:

Nittan Viet Nam is a 100% foreign – owned company with investment from Japan and Thailand. We are setting up the premixes and factories in Bac Ninh, specialized in manufacturing valves for motorcycles.
With our welcome spirit and orientation of focusing on human resource, all potential staff experiencing the training courses will have great opportunities to build up your future career and become key persons in the organization.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Nittan Việt Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Nittan Việt Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn