Hotline: (08) 7309 8888

Công ty TNHH Thăng Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 18 - K121 - Trung Kính- Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 7830870

Website:

Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩch vực văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng đã được 5 năm. Đối tuợng khách hàng là các công ty, tổ chức trên địa bàn Hà Nội.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Thăng Long Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Thăng Long

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn