Công ty TNHH Xây Dựng HOW YU (Việt Nam) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: A7-A8 Hoang Quoc Viet Street, Phu Thuan Ward, Dist 7

Điện thoại: 84-8-3785-2931

Website: www.howyuconstruction.com

How Yu Construction Company Ltd., is one of subsidiaries of Fule M.E.M. Company, a member of Fu Tsu Construction Group.

Founded in 1949, Fu Tsu Construction Group has currently been recognized as one of top 3 General Contractors Company in Taiwan.

As How Yu’s mother company, Fule M.E.M. Company, established since 1991, specializes in the Mechanical and Electrical Engineering projects and Fusu focuses on the Civil Engineering projects. In railway sector, Fule has just completed the Taiwan High Speed Railroad Qing Pu Station project, a control center of the railway system in Taiwan

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Xây Dựng HOW YU (Việt Nam) Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Xây Dựng HOW YU (Việt Nam)

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn