Cty TNHH DV KT Cơ Điện Lạnh Trường Thịnh tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 77 Đường Số 23, Phường Tân Quy, Quận 7

Điện thoại: 0862639955

Website: http://dienlanhtruongthinh.vn

Vui lòng xem trang web của công ty:
http://dienlanhtruongthinh.vn/
http://dienlanhachau.vn

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH DV KT Cơ Điện Lạnh Trường Thịnh Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty TNHH DV KT Cơ Điện Lạnh Trường Thịnh

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn