Cty TNHH MTV Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Điện thoại: 54453697

Website:

Quy mô công ty trên 20 người

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH MTV Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty TNHH MTV Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn