Cty TNHH Tasko Vina (Hóc Môn) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 79C Dương Công Khi, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Điện thoại: 087139053

Website:

Công ty TNHH TASKO VINA Là Cty may nón kết 100% Vốn đầu tư nước ngoài.(Hàn Quốc)

Tài khoản chưa xác thực

Cty TNHH Tasko Vina (Hóc Môn) Tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cty TNHH Tasko Vina (Hóc Môn)

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Nhân Viên Nhân Sự - Tiền Lương

Cty TNHH Tasko Vina (Hóc Môn)

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 30-08-2016
Phiên Dịch Tiếng Anh

Cty TNHH Tasko Vina (Hóc Môn)

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 31-08-2016

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn