CTY TNHH TBVTTH Ưng Bình Châu tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 44C, Cư Xá Tự Do, P.7, Q.Tân Bình

Điện thoại: 0839770011

Website: ubc.com.vn

Công ty Ưng Bình Châu được thành lập năm 2004 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực truyền hình viễn thông, cung cấp bộ thu tín hiệu truyền hình vệ tinh và chảo anten parabol...

Tài khoản chưa xác thực

CTY TNHH TBVTTH Ưng Bình Châu Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CTY TNHH TBVTTH Ưng Bình Châu

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn