Karaoke Nnice tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 284/1 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

Điện thoại: 0983067062

Website:

Chuyên phục vụ karaoke hát với nhau,

Tài khoản chưa xác thực

Karaoke Nnice Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Karaoke Nnice

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn