Lương tối thiểu năm 2014 có khả năng tăng hơn 30%

Thứ Ba, 08/10/2013, 10:35 GMT+7

Kết quả khảo sát của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2013 cho thấy thu nhập trung bình của mỗi lao động vào khoảng 3.7 triệu đồng/ tháng. Trong đó các khu vực vùng I là 4.037 triệu, vùng II là 3.8 triệu, vùng III là 3.48 triệu và vùng IV là 3.3 triệu.

Con số trên phản ánh tình trạng đời sống lao động Việt Nam vẫn còn khá thấp, khi tính ra bình quân mức sống tối thiểu của một người năm 2013 là 1.928 triệu/ tháng và 3.276 triệu/ tháng nếu có nuôi con. Trong đó nhu cầu phi lương thực (thuê nhà, đi lại, điện, nước, con cái…) cao hơn hẳn so với nhu cầu lương thực. 

Đặc biệt, đời sống người lao động nhập cư tại những nơi có nhiều khu công nghiệp tập trung như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương rất khó khăn. Hầu như toàn bộ tiền lương, thu nhập của người lao động đã chi hết cho cuộc sống thiết yếu của họ, không còn tích lũy.

Từ kết quả khảo sát trên, Viện Công nhân – Công đoàn đưa ra dự báo về mức sống tối thiểu năm 2014 như sau:

 • Vùng I: 4.113 triệu đồng/ tháng.
 • Vùng II: 3.41 triệu đồng/ tháng.
 • Vùng III: 3.014 triệu đồng/ tháng.
 • Vùng IV: 2.435 triệu đồng/ tháng.

Dựa vào dự báo mức sống tối thiểu, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã đề xuất các phương án nâng lương tối thiểu năm 2014 như sau:

Phương án 1: tăng thêm từ 400.000đ đến 850.000đ (khoảng 24%-36%). Theo đó:

 • Vùng I tăng từ 2.35 triệu đồng lên 3.2 triệu đồng.
 • Vùng II tăng từ 2.1 triệu đồng lên 2.75 triệu đồng.
 • Vùng III tăng từ 1.8 triệu đồng lên 2.4 triệu đồng.
 • Vùng IV tăng từ 1.65 triệu đồng lên 2.05 triệu đồng.

Phương án 2: tăng từ 350.000đ đến 750.000đ (21% đến 32%). Theo đó:

 • Vùng I tăng lên 3.1 triệu đồng.
 • Vùng II tăng lên 2.65 triệu đồng.
 • Vùng III tăng lên 2.3 triệu đồng.
 • Vùng IV tăng lên 2 triệu đồng.

Mặc dù đa số người lao động đều có thu nhập cao hơn mức lương tối thiểu, nhưng việc điều chỉnh con số này giúp nâng cao mức sàn trong giá thuê lao động, ảnh hưởng lớn tới thỏa thuận lương giữa chủ doanh nghiệp và người làm thuê.

Tags: việc làm. tăng lương tối thiểu, thu nhập trung bình, mức lương trung bình, phương án nâng lương
Nghề nghiệp / Việc làm

Bình luận

Tags: việc làm. tăng lương tối thiểu, thu nhập trung bình, mức lương trung bình, phương án nâng lương
Nghề nghiệp / Việc làm