NHÀ HÀNG BBQ & STEAK VUI VUI tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 125A TRAN QUOC THAO P7Q3 TPHCM

Điện thoại: 0906707371

Website:

NHA HANG NHAT SAP KHAI TRUONG

Tài khoản chưa xác thực

NHÀ HÀNG BBQ & STEAK VUI VUI Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty NHÀ HÀNG BBQ & STEAK VUI VUI

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn