Phòng đào tạo trường TC KT-KT Bắc Thăng Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Kim Chung -Đông Anh -Hn

Điện thoại: 0904602188

Website: bacthanglong.edu.vn

Là trường đào tạo nghề bacthanglong.edu.vn

Tài khoản chưa xác thực

Phòng đào tạo trường TC KT-KT Bắc Thăng Long Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Phòng đào tạo trường TC KT-KT Bắc Thăng Long

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn