Quỹ Tình Thương (Quỹ TYM) - Hội LHPN Viêt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 3 nhà B, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04.37281003

Website:

Quỹ Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo ở khu vực nông thôn.

Tài khoản chưa xác thực

Quỹ Tình Thương (Quỹ TYM) - Hội LHPN Viêt Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Quỹ Tình Thương (Quỹ TYM) - Hội LHPN Viêt Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn