Tiki.vn - Sách Truyện & Quà Tặng Trực Tuyến tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tòa nhà Lữ Gia, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM

Điện thoại: 0873058454

Website: tiki.vn

Tiki.vn is an e-commerce startup in Vietnam. Our mission is to change the way people shopping online in Vietnam for the better: easier & more fun.
At Tiki.vn, we proud ourselves of 7 days dedicated Customer Care, free nationwide delivery, a wide range of 35,000 products ranging from books in both Vietnamese and English, e-book devices, gifts, stationary, fashion apparels and accessories.
Tiki.vn is invested by CyberAgent Ventures.

Tài khoản chưa xác thực

Tiki.vn - Sách Truyện & Quà Tặng Trực Tuyến Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Tiki.vn - Sách Truyện & Quà Tặng Trực Tuyến

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn