Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Nhân Viên Phòng Sản Xuất
Nguyễn Mạnh Hùng
Đại học
4 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
16/09/2014 11:04
Thợ Sơn Tĩnh Điện
Nguyễn Công Lượng
Trung học
Trên 5 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
...
16/09/2014 11:03
Nhân Viên Kinh Doanh
Trần Huỳnh Thanh
Đại học
1 năm
4-5 triệu Bạc Liêu
16/09/2014 11:03
Nhân Viên Kế Toán
Chu Thị Thủy
Cao đẳng
1 năm
4-5 triệu Hà Nội
Hà Nam
Ninh Bình
...
16/09/2014 11:03
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Hồ Thị Ngọc Bích
Đại học
Trên 5 năm
8-15 triệu TP.Hồ Chí Minh
16/09/2014 11:03
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Nguyễn Đăng Thanh
Đại học
Trên 5 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
16/09/2014 11:03
Trợ Lý Sản Xuất, Kế Hoạch Sản Xuất, Kế Hoạch Vật Tư
Phạm Thị Huyền
Đại học
5 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
16/09/2014 11:03
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Phạm Thị Mỹ Hiền
Đại học
Trên 5 năm
8-15 triệu TP.Hồ Chí Minh
16/09/2014 11:02
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
Phan Thị Thu Hiền
Đại học
4 năm
8-15 triệu TP.Hồ Chí Minh
16/09/2014 11:02
Nhân Viên Kỹ Thuật
Lê Đăng Định
Đại học
3 năm
5-8 triệu Nghệ An
Toàn quốc
16/09/2014 11:02
Nhân Viên Bảo Hiểm
Dương Minh Lợi
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
16/09/2014 11:02
Quản Lý Sản Xuất, Thiết Kế, Sản Xuất
Trần Đình Hoàng
Cao đẳng
Trên 5 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
16/09/2014 11:02
Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng
Huỳnh Tuấn Việt
Cao đẳng
3 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
...
16/09/2014 11:02
Nhân Viên Qa/Qc
Trần Yến Như
Đại học
2 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
...
16/09/2014 11:01
Nhân Viên Kế Tóan Tổng Hợp/Nhân Viên Kế Toán
Phạm Thị Hồng Hạnh
Đại học
Trên 5 năm
5-8 triệu Bình Dương
16/09/2014 11:01
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo