Vũ Văn Chín

Vũ Văn Chín

Quý khách chưa tham gia chương trình "Xác thực tài khoản Nhà tuyển dụng"
Hãy liên hệ:
0917 588 677 - Ms.Ngọc Diễm
091 727 8501 - Mr.Dũng
091 799 8675 - Ms.Ly
091 799 8678 - Ms.Oanh
091 727 8794 - Ms.Minh
091 727 8507 - Ms.Liên
091 228 3938 - Ms.Liễu
091 758 8678 - Ms.Trinh
091 5299 339 - Ms.Hân
0917 588 679 - Ms.Hương
091 727 8495 - Ms.Giàu
090 931 7938 - Ms.Linh
091 758 8673 - Ms.Hằng
090 244 3938 - Ms.Thy
0917 588 675 - Ms.Thu Thanh
0917 278 503 - Ms.Thuỳ Trang
091 565 3938 - Ms.Tình
091 727 8496 - Ms.Vi
091 727 8492 - Ms.Hạnh
0915 753 938 - Ms.Hạo Linh
091 727 8493 - Ms.Phúc
091 759 3899 - Ms.Thi
091 529 9336 - Ms.Trúc
091 759 3895 - Ms.Thủy
0917 278 240 - Ms.Phương
0917 588 674 - Ms.My
091 758 8670 - Ms.Diễm
091 758 8671 - Ms.Thư
để được tư vấn về Chương trình xác thực tài khoản

Hồ sơ Người tìm việc

Tiêu đề hồ sơ Xin Viec Lam Chuyen Nganh Xay Dung Dan Dung Va Cong Nghiep
Vị trí Kỹ sư
Ngành nghề Kiến trúc/Nội thất
Xây dựng
Tỉnh/Thành phố TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
Nghệ An
Thanh Hóa
Vị trí mong muốn Tu Van Giam Sat, Boc Tach Khoi Luong, Lam Ho So Du Thau, Lam Ho So Thanh Quyet Toan Cong Trinh Giam Sat Thi Cong, Xd Dan Dung Va Cong Nghiep
Công việc mong muốn Mong muon duoc lam du toan, ket cau, thi cong va tu van giam sat cong trinh hoac lam ho so du thau va thanh quet toan cong trinh, chuyen trang tri noi that trong va ngoai cong trinh
Kỹ năng chuyen kiem tra lai toan bo ket cau nha pho, chung cu, biet thu, kiem tra lai khoi luong, giam sat thi cong va kiem tra ho so thanh quyet toan cua cac nha thau phu , don vi thi cong truc tiep tai cong trinh, cac du an.
Trình độ Đại học
Kinh nghiệm Trên 5 năm
Trình độ tin học Trung cấp
Ngoại ngữ Tiếng Anh (Sơ cấp)
Tiếng Pháp (Sơ cấp)
Mức lương hiện tại 6.500.000 Dong
Mức lương mong muốn 8-15 triệu
Hình thức làm việc Nhân viên chính thức
Sẵn sàng di chuyển

Bằng cấp/Chứng chỉ

2004 Trung Cap Chuyen Nghiep(Nganh Xau Dung Dan Dung Va Cong Nghiep)
Truong Cao Dang Xay Lap Dien: Pho Yen, Thai Nguyen
thi dau vao truong trung hoc xay lap dien:
-Tu thang 10 nam 2001hoc het den thang 4 nam 2004 tot nghiep ra trung
-Tu thang 5 nam 2004 xin vao cong ty co phan lap may dien nuoc va xay dung
-Dia chi 198 Nguyen Tuan ,Thanh Xuan ,Ha Noi
NOI DUNG CONG VIEC:
-Tu thang 5 nam 2004 lam tai du an: Khu chung cu Trung Hoa ,Nhan Chinh,Thanh Xuan ,Ha Noi. den thang 12 nam 2004.
- Chuc vu: Can Bo ky thuat thi cong truc tiep tai cong truong va lam ho so quyet toan.
_Tu thang 1nam 2005 chuyen cong tac vao sai gon va mo chi nhanh tai thanh pho ho chi minh
-Dia chi:20/69 Ho Dac Di, Phuong Tay Thanh, Quan Tan Phu, TPHCM.
- Tu thang 1 nam 2005 den thang 6 nam 2006 lam tai Du an: Khu dan cu phuoc an - long tho ,Nhon Trach, Dong Nai.
-Chuc vu : Can Bo ky thuat th cong va lam ho so thanh quyet toan.
Sau do duoc su ung ho cua cong ty cho di thi dai hoc tai truong dai hoc giao thong van tai TPHCM da dau.
-Tu thang 9 nam 2006 cong ty cho chuyen len du An de duoc di hoc thuan loi: tai du an : Khu do thi sinh thai chanh my, thi xa thu dau mot, tinh Binh Duong den nay va cung hoc va nay da tot nghiep xong bang dai hoc:
Do nhu cau thang tien cua cong ty co phan lap may dien duoc va xay dung khong dap ung muc luong cho thoa thuan nen muon chuyen cong tac moi cho phu hop voi muc luong theo thoa thuan.Rat mong su giup do cua cac quy cong ty.
Tinh tinh: Trung thuc, hien lanh, moi y chi luon luon hoc hoi voi cac su chi dan cua cap tren,
2010 Dai Hoc
Dai Hoc Giao Thong Van Tai Thanh Pho Ho Chi Minh
Da hoc qua chuong trinh hoc dai hoc tai truong dai hoc giao thong van tai 4 nam
2010 Chung Chi Giam Sat
Vien Quan Ly Dao Tao Va Day Nghe Ha Noi
da duoc dao tao qua chuong trinh giam sat thi cong cong trinh
2010 Chung Chi Chi Huy Truong Cong Truong
Vien Quan Ly Dao Tao Va Day Nghe Ha Noi
da duoc dao tao qua chuong trinh chung chi chi huy truong cong trinh
2010 Chung Chi Ban Quan Ly Du An
Vien Quan Ly Dao Tao Va Day Nghe Ha Noi
da duoc dao tao qua chuong trinh hoc dieu hanh ban quan ly du an
2010 Dai Hoc :chuyen Nganh Xay Dung Dan Dung Va Cong Nghiep
Dai Hoc Giao Thong Van Tai Thanh Pho Ho Chi Minh
vua hoc vua lam tu nam 2006 den nam 2010 hoc taij truong Dai hoc giao thong van tai thanh pho ho chi minh.
-Qua trinh vua hoc vua lam, mot buoi di lam va mot mot buoi di hoc do duoc cong ty tao dieu kien ve cong viec hoc va cung da chap nhan voi muc luong trong qua trinh lam viec trong ty co phan lap may dien nuoc va xay dung tai TPHCM.
-Nay mong muon duoc doi moi ve mot so cong viec trong mot cong viec moi de duoc lam mot moi truong nang dong, phat huy het nhung kha nang minh da hoc va lam trong nhung nam vua qua nen muon duoc tim mot cong viec lam cho phu hop voi kha nang va kinh nghiem va minh da co rat mong su quan tam cua cac quy cong ty va cac ban nganh ve kinh doanh cac nganh xay dung dan dung va cong nghiep.
Rat mong cac quy cong ty giup do va tao dieu kien de co nhu cau viec lam trong nhung thoi gian toi
KInh Mong Cac Quy Cong Ty.
Xin Chan thanh cam on cac ban nganh cua cong ty nhung loi ke khai tren hoan toan chinh xax voi ban thanh cua nguoi tim viac lam.
2011 Chung Chi Hanh Nghe Giam Sat Xay Dung: - Xay Dung Dan Dung Va Cong Nghiep-Ha Tang Ke Thuat-Thuy Dien Thuy Loi-He Thong Cau Duong.
Vien Quan Ly Dao Tao Cong Nghe Ha Noi
da qua 8 nam kinh nghiem ve giam sat thi cong cong trinh

Kinh nghiệm làm việc

4/2004 → 30/4/2011 Tu Van Giam Sat, Giam Sat Thi Cong, Chuyen Thi Cong Nha Pho, Biet Thu, Khu Cung Cu, Khu Cong Nghiep, Cac Nha Xuong Khu Cong Nghiep, Tham Gia Tu Van Ve Ket Cau Cong Trinhkhu Dan Cu, Ha Tang Ky Thuat Ca
Cong Ty Cp Lap May Dien Nuoc Va Xay Dung
Tu nam 2004 den nam 2005 lam tai Ha Noi Du An: Khu chung cu trung hoa, trung kinh Ha Noi
Chuc Vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong ve phan tho den hoan thien, noi that cong trinh, lam ho so thanh quyet toan cho cong ty.
Tu Nam 2005 den nam 2006 Lam Tai Dong Nai:Du An:Ha tang ky thuat khu dan cu phuoc an - long tho - nhon trach - dong nai.
Chuc vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong va lam ho so thanh quyet toan cho cong ty.
Tu nam 2006 den nam 2008 lam tai Dong Nai: Du An Khu dan cu phuoc an - long tho - nhon trach - Dong Nai. Cong Trinh: Xay 7 Can Nha pho mau cho cong ty.
Chuc Vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong va kiem tra ho so thanh quyet toan cua cong ty cp thuan tam thi cong truc tiep.
Tu nam 2008 den nam 2010 lam tai du an:Ha tang ky thuat do thi sinh thai chanh my , Thi Xa Thu Dau Mot, Tinh Binh Duong.
Chuc vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong va lam ho so thanh quyet toan cho cong ty: chu dau tu: Tap doan phat trien nha va do thi (HUD).
Dia chi : 159 Dien Bien Phu, Quan Binh Thanh, TPHCM
Tu than 06 nam 2010 den thang 02/2011 lam tai Duc Hoa ,Long An:Du An Ha Tang ky thuat khu cong nghiep duc hoa III.Xa My Hanh Bac, Huyen Duc Hoa, Tinh Long An.
Chuc vu: Can bo ky thuat giam sat rhi cong va lam ho so thanh quyet toan.
Dia chi: 20/69 Ho dac Di, Phuong Tay Thanh, Quan Tan Phu, TPHCM.
Chu dau tu: Cong ty Cp Dau tu va phat trien long Duc.
Tu thang 2 nam 2011 den 18 thang 08/2011 thi cong cong trinh: Tram khach T67 bo Quoc phong (Nha Tram Khach 9 tang tu phan tho den hoan thien).
Dia chi: 66 Pho Quang, P.2, Q tan Binh, TPHCM.
Chuc vu: Giam sat Ky thuat thi cong thau phu va lam ho so thaanh quyet toan cong trinh.