Hotline: 1900 6118

Chi tiết hồ sơ ứng viên

Bui Van Hoa

Bui Van Hoa

Quý khách chưa tham gia chương trình "Xác thực tài khoản Nhà tuyển dụng"
Để mở chức năng xem thông tin liên hệ Người tìm việc này, vui lòng xem chi tiết:
Chương trình xác thực tài khoản Nhà tuyển dụng
Hoặc liên hệ HOTLINE (bấm vào đây để xem)

Hotline miền Nam Hotline cho Nhà tuyển dụng miền Nam

091 727 8507 Ms.Liên 091 228 3938 Ms.Liễu 091 758 8678 Ms.Trinh 0917 588 679 Ms.Hương 090 931 7938 Ms.Linh 091 758 8673 Ms.Hằng 090 244 3938 Ms.Ngọc Thy 0917 588 675 Ms.Thu Thanh 0917 278 503 Ms.Thuỳ Trang 091 727 8496 Ms.Vi 091 727 8493 Ms.Phúc 091 759 3899 Ms.Thi 091 529 9339 Ms.Tuyền 091 529 9336 Ms.Trúc 091 759 3891 Ms.Cẩm Nhung 091 759 3895 Ms.Thủy 0917 278 240 Ms.Phương 0917 588 674 Ms.My 0917 588 676 Ms.Thùy Dung 091 727 8492 Ms.Hạnh 0917 588 677 Ms.Ngọc Diễm 091 799 8675 Ms.Ly 0915 299 346 Ms.Thu Trang 091 799 8678 Ms.Oanh 091 727 8794 Ms.Minh

Hotline miền Bắc Hotline cho Nhà tuyển dụng miền Bắc

0919 290 897 Mr.Sơn 0918 968 792 Ms.Lê Huyền 0918 968 791 Ms.Hồng 0915 299 341 Ms.Diệu Anh 0919 290 895 Ms.Huyền 0915 617 988 Ms.Thanh 0918 968 802 Ms.Hà 0918 968 796 Ms.Ánh Ngọc 0918 968 795 Ms.Mai

Vị trí ứng tuyển

Tiêu đề hồ sơ: Thu Kho, Ke Toan, Lai Xe Tai Nho Hoac Xe Van Phong


Học vấn

Kỹ năng

toi tu tin la co kha nang quan ly kho tot. Cong tac ke toan tot, lai xe an toan

Công việc mong muốn

Tim viec phu hop voi nang luc cua ban than. toi hoc nganh tai chinh ke toan va co bang lai xe hang C, nen muon tim mot cong viec phu hop voi minh nhu: lam nhan vien ke toan, nhan vien quan ly kho, hay nhan vien kinh doanh, lai xe van phong. Toi mong muon duoc dong gop phan phat trien cho thanh cong cua cong ty.

Bằng cấp/Chứng chỉ

Trung Binh Kha

- Truong Cao Dang Kinh Te - Ki Thuat Hai Duong

ke toan doanh nghiep

Bang C

- Trung Tam Gtvl Hai Duong

Lai xe

Kinh nghiệm làm việc

01/2009 đến 03/2012

Vị trí/chức vụ: Lai Xe

Cong Ty Tnhh Thai Hung

Chuyen di lay hang tai cac nha may va di giao hang theo hoa don giao nhan

6/2006 đến 12/2008

Vị trí/chức vụ: Ke Toan Kiem Thu Kho

Cong Ty Tnhh Thien Phuc

chu yeu ve giao nhan va mua ban nguyen lieu go giay cho cong ty

6/2005 đến 6/2006

Vị trí/chức vụ: Nhan Vien Kinh Doanh

Cong Ty Tnhh Hop Luc Cang Viet

Tim kiem va mo rong thi truong, quan ly ca nhan vien thi truong cua cong ty tu Quang Binh tro ra Bac

8/2004 đến 5/2005

Vị trí/chức vụ: Thu Kho Kiem Ke Toan Ban Hang

Doanh Nghiep Tu Nhan Thanh Tho

quan ly kho hang va viec ban hang hang ngay cua doanh nghiep

Người tham khảo