Hotline: 1900 6118

Chi tiết hồ sơ ứng viên

- Lượt xem: 1,611
Vũ Văn Chín

Vũ Văn Chín

Quý khách chưa tham gia chương trình "Xác thực tài khoản Nhà tuyển dụng"
Để mở chức năng xem thông tin liên hệ Người tìm việc này, vui lòng xem chi tiết:
Chương trình xác thực tài khoản Nhà tuyển dụng
Hoặc liên hệ HOTLINE (bấm vào đây để xem)

Hotline miền Nam Hotline cho Nhà tuyển dụng miền Nam

091 799 8678 Ms.Oanh 091 727 8794 Ms.Minh 091 727 8507 Ms.Liên 091 228 3938 Ms.Liễu 091 758 8678 Ms.Trinh 0917 588 679 Ms.Hương 090 931 7938 Ms.Linh 091 758 8673 Ms.Hằng 090 244 3938 Ms.Ngọc Thy 0917 588 675 Ms.Thu Thanh 0917 278 503 Ms.Thuỳ Trang 091 727 8496 Ms.Vi 0917 588 676 Ms.Thùy Dung 091 727 8492 Ms.Hạnh 091 727 8493 Ms.Phúc 091 759 3899 Ms.Thi 091 529 9339 Ms.Tuyền 091 529 9336 Ms.Trúc 091 759 3891 Ms.Cẩm Nhung 091 759 3895 Ms.Thủy 0917 278 240 Ms.Phương 0917 588 674 Ms.My 091 758 8670 Ms.Diễm 091 758 8671 Ms.Thư 0917 588 677 Ms.Ngọc Diễm 091 799 8675 Ms.Ly 0915 299 346 Ms.Thu Trang

Hotline miền Bắc Hotline cho Nhà tuyển dụng miền Bắc

0918 968 796 Ms.Ánh Ngọc 0918 968 795 Ms.Mai 0919 290 897 Mr.Sơn 0918 968 792 Ms.Lê Huyền 0918 968 791 Ms.Hồng 0915 299 341 Ms.Diệu Anh 0919 290 895 Ms.Huyền 0915 617 988 Ms.Thanh 0918 968 802 Ms.Hà

Vị trí ứng tuyển

Tiêu đề hồ sơ: Xin Viec Lam Chuyen Nganh Xay Dung Dan Dung Va Cong Nghiep


Học vấn

Kỹ năng

chuyen kiem tra lai toan bo ket cau nha pho, chung cu, biet thu, kiem tra lai khoi luong, giam sat thi cong va kiem tra ho so thanh quyet toan cua cac nha thau phu , don vi thi cong truc tiep tai cong trinh, cac du an.

Công việc mong muốn

Mong muon duoc lam du toan, ket cau, thi cong va tu van giam sat cong trinh hoac lam ho so du thau va thanh quet toan cong trinh, chuyen trang tri noi that trong va ngoai cong trinh

Bằng cấp/Chứng chỉ

Trung Cap Chuyen Nghiep(Nganh Xau Dung Dan Dung Va Cong Nghiep)

- Truong Cao Dang Xay Lap Dien: Pho Yen, Thai Nguyen

thi dau vao truong trung hoc xay lap dien:
-Tu thang 10 nam 2001hoc het den thang 4 nam 2004 tot nghiep ra trung
-Tu thang 5 nam 2004 xin vao cong ty co phan lap may dien nuoc va xay dung
-Dia chi 198 Nguyen Tuan ,Thanh Xuan ,Ha Noi
NOI DUNG CONG VIEC:
-Tu thang 5 nam 2004 lam tai du an: Khu chung cu Trung Hoa ,Nhan Chinh,Thanh Xuan ,Ha Noi. den thang 12 nam 2004.
- Chuc vu: Can Bo ky thuat thi cong truc tiep tai cong truong va lam ho so quyet toan.
_Tu thang 1nam 2005 chuyen cong tac vao sai gon va mo chi nhanh tai thanh pho ho chi minh
-Dia chi:20/69 Ho Dac Di, Phuong Tay Thanh, Quan Tan Phu, TPHCM.
- Tu thang 1 nam 2005 den thang 6 nam 2006 lam tai Du an: Khu dan cu phuoc an - long tho ,Nhon Trach, Dong Nai.
-Chuc vu : Can Bo ky thuat th cong va lam ho so thanh quyet toan.
Sau do duoc su ung ho cua cong ty cho di thi dai hoc tai truong dai hoc giao thong van tai TPHCM da dau.
-Tu thang 9 nam 2006 cong ty cho chuyen len du An de duoc di hoc thuan loi: tai du an : Khu do thi sinh thai chanh my, thi xa thu dau mot, tinh Binh Duong den nay va cung hoc va nay da tot nghiep xong bang dai hoc:
Do nhu cau thang tien cua cong ty co phan lap may dien duoc va xay dung khong dap ung muc luong cho thoa thuan nen muon chuyen cong tac moi cho phu hop voi muc luong theo thoa thuan.Rat mong su giup do cua cac quy cong ty.
Tinh tinh: Trung thuc, hien lanh, moi y chi luon luon hoc hoi voi cac su chi dan cua cap tren,

Dai Hoc

- Dai Hoc Giao Thong Van Tai Thanh Pho Ho Chi Minh

Da hoc qua chuong trinh hoc dai hoc tai truong dai hoc giao thong van tai 4 nam

Chung Chi Giam Sat

- Vien Quan Ly Dao Tao Va Day Nghe Ha Noi

da duoc dao tao qua chuong trinh giam sat thi cong cong trinh

Chung Chi Chi Huy Truong Cong Truong

- Vien Quan Ly Dao Tao Va Day Nghe Ha Noi

da duoc dao tao qua chuong trinh chung chi chi huy truong cong trinh

Chung Chi Ban Quan Ly Du An

- Vien Quan Ly Dao Tao Va Day Nghe Ha Noi

da duoc dao tao qua chuong trinh hoc dieu hanh ban quan ly du an

Dai Hoc :chuyen Nganh Xay Dung Dan Dung Va Cong Nghiep

- Dai Hoc Giao Thong Van Tai Thanh Pho Ho Chi Minh

vua hoc vua lam tu nam 2006 den nam 2010 hoc taij truong Dai hoc giao thong van tai thanh pho ho chi minh.
-Qua trinh vua hoc vua lam, mot buoi di lam va mot mot buoi di hoc do duoc cong ty tao dieu kien ve cong viec hoc va cung da chap nhan voi muc luong trong qua trinh lam viec trong ty co phan lap may dien nuoc va xay dung tai TPHCM.
-Nay mong muon duoc doi moi ve mot so cong viec trong mot cong viec moi de duoc lam mot moi truong nang dong, phat huy het nhung kha nang minh da hoc va lam trong nhung nam vua qua nen muon duoc tim mot cong viec lam cho phu hop voi kha nang va kinh nghiem va minh da co rat mong su quan tam cua cac quy cong ty va cac ban nganh ve kinh doanh cac nganh xay dung dan dung va cong nghiep.
Rat mong cac quy cong ty giup do va tao dieu kien de co nhu cau viec lam trong nhung thoi gian toi
KInh Mong Cac Quy Cong Ty.
Xin Chan thanh cam on cac ban nganh cua cong ty nhung loi ke khai tren hoan toan chinh xax voi ban thanh cua nguoi tim viac lam.

Chung Chi Hanh Nghe Giam Sat Xay Dung: - Xay Dung Dan Dung Va Cong Nghiep-Ha Tang Ke Thuat-Thuy Dien Thuy Loi-He Thong Cau Duong.

- Vien Quan Ly Dao Tao Cong Nghe Ha Noi

da qua 8 nam kinh nghiem ve giam sat thi cong cong trinh

Kinh nghiệm làm việc

4/2004 đến 30/4/2011

Vị trí/chức vụ: Tu Van Giam Sat, Giam Sat Thi Cong, Chuyen Thi Cong Nha Pho, Biet Thu, Khu Cung Cu, Khu Cong Nghiep, Cac Nha Xuong Khu Cong Nghiep, Tham Gia Tu Van Ve Ket Cau Cong Trinhkhu Dan Cu, Ha Tang Ky Thuat Ca

Cong Ty Cp Lap May Dien Nuoc Va Xay Dung

Tu nam 2004 den nam 2005 lam tai Ha Noi Du An: Khu chung cu trung hoa, trung kinh Ha Noi
Chuc Vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong ve phan tho den hoan thien, noi that cong trinh, lam ho so thanh quyet toan cho cong ty.
Tu Nam 2005 den nam 2006 Lam Tai Dong Nai:Du An:Ha tang ky thuat khu dan cu phuoc an - long tho - nhon trach - dong nai.
Chuc vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong va lam ho so thanh quyet toan cho cong ty.
Tu nam 2006 den nam 2008 lam tai Dong Nai: Du An Khu dan cu phuoc an - long tho - nhon trach - Dong Nai. Cong Trinh: Xay 7 Can Nha pho mau cho cong ty.
Chuc Vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong va kiem tra ho so thanh quyet toan cua cong ty cp thuan tam thi cong truc tiep.
Tu nam 2008 den nam 2010 lam tai du an:Ha tang ky thuat do thi sinh thai chanh my , Thi Xa Thu Dau Mot, Tinh Binh Duong.
Chuc vu: Can bo ky thuat giam sat thi cong va lam ho so thanh quyet toan cho cong ty: chu dau tu: Tap doan phat trien nha va do thi (HUD).
Dia chi : 159 Dien Bien Phu, Quan Binh Thanh, TPHCM
Tu than 06 nam 2010 den thang 02/2011 lam tai Duc Hoa ,Long An:Du An Ha Tang ky thuat khu cong nghiep duc hoa III.Xa My Hanh Bac, Huyen Duc Hoa, Tinh Long An.
Chuc vu: Can bo ky thuat giam sat rhi cong va lam ho so thanh quyet toan.
Dia chi: 20/69 Ho dac Di, Phuong Tay Thanh, Quan Tan Phu, TPHCM.
Chu dau tu: Cong ty Cp Dau tu va phat trien long Duc.
Tu thang 2 nam 2011 den 18 thang 08/2011 thi cong cong trinh: Tram khach T67 bo Quoc phong (Nha Tram Khach 9 tang tu phan tho den hoan thien).
Dia chi: 66 Pho Quang, P.2, Q tan Binh, TPHCM.
Chuc vu: Giam sat Ky thuat thi cong thau phu va lam ho so thaanh quyet toan cong trinh.

Người tham khảo

- Lượt xem: 1,611