Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Nhân Viên Xuất-Nhập Khẩu, Nhân Viên Logistics Và Chuỗi Cung Ứng
Võ Đăng Dương
Đại học
3 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bình Dương
...
17/09/2014 16:23
Nhân Viên Kế Toán
Lê Thị Ái Nhi
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu Bình Định
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
...
17/09/2014 16:08
Nhân Viên Lao Động Phổ Thông
Nguyễn Lập
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
Trên 30 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
17/09/2014 15:51
Nhân Viên Vật Tư - Kế Toán Vật Tư - Kế Toán Viên
Lê Thế Lượng
Trung cấp
Trên 5 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
...
17/09/2014 15:51
Nhân Viên Vận Hành
Trần Thanh Quốc
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
17/09/2014 15:33
Trợ Lý Giám Đốc, Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng, Nhân Viên Kinh Doanh
Lê Văn Cường
Đại học
2 năm
8-15 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
...
17/09/2014 15:25
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp / Kế Toán Viên
Nguyễn Hoàng Việt
Đại học
5 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
...
17/09/2014 15:09
Nhân Viên Kinh Doanh
Nguyễn Thành Thanh
Trung cấp
3 năm
4-5 triệu Bình Định
17/09/2014 15:08
Kế Toán Tổng Hợp
Nguyễn Hoàng Việt
Đại học
Trên 5 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
...
17/09/2014 15:08
Kế Toán Tổng Hợp/ Kế Toán Viên
Nguyễn Hoàng Việt
Đại học
5 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
...
17/09/2014 15:07
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng
Nguyễn Mỹ Ái
Đại học
1 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
...
17/09/2014 13:43
Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực - Area Sales Manager (Asm)
Lê Văn Thuận
Đại học
Trên 5 năm
8-15 triệu Bình Định
Khánh Hòa
Phú Yên
...
17/09/2014 13:28
Nhân Viên It
Nguyễn Thị Trinh
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Định
17/09/2014 12:25
Nhân Viên Kế Toán, Văn Phòng
Nguyễn Thị Bích Liễu
Đại học
1 năm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
...
17/09/2014 12:05
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bùi Anh Văn
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
...
17/09/2014 11:39
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo