Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghệ Hóa
Trà Tấn Sự
Đại học
1 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bình Dương
...
20/04/2014 19:41
Nhân Viên Thi Công Xây Dựng
Nguyễn Ngọc Bảo Thông
Cao đẳng
1 năm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
...
20/04/2014 16:17
Nhân Viên Kinh Doanh
Nguyễn Quang Bảo Phúc
Đại học
3 năm
8-15 triệu Đà Nẵng
20/04/2014 13:55
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
Thái Vũ
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
4-5 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
...
20/04/2014 10:23
Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghệ Thực Phẩm
Đỗ Nguyễn Hoàng
Đại học
1 năm
5-8 triệu TP.Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
...
20/04/2014 10:10
Nhân Viên Kinh Doanh
Võ Đức Thành
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Đà Nẵng
20/04/2014 08:04
Nhân Viên Kế Toán
Phạm Thị Ngân
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu Đà Nẵng
Quảng Bình
Quảng Nam
...
19/04/2014 15:54
Nhân Viên Thiết Kế Kiến Trúc
Đoàn Sông Linh
Cao đẳng
1 năm
Thỏa thuận Đà Nẵng
19/04/2014 12:41
Nhân Viên Kinh Doanh, Văn Phòng, Kế Toán
Nguyễn Thị Linh Đa
Đại học
Trên 5 năm
8-15 triệu TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Toàn quốc
...
19/04/2014 12:19
Nhân Viên Kỹ Thuật
Nguyễn Nghĩa Hiệp
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Trị
...
19/04/2014 12:18
Nhân Viên Sales And Marketing
Nguyễn Chí Công
Chứng chỉ
1 năm
3-4 triệu Đà Nẵng
19/04/2014 11:48
Quản Lý Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu
Trần Thế Mỹ
Đại học
4 năm
Thỏa thuận Đà Nẵng
19/04/2014 11:35
Nhân Viên Kinh Doanh, Trưởng Nhóm, Tư Vấn
Trương Công Phương
Đại học
3 năm
5-8 triệu Đà Nẵng
Khánh Hòa
19/04/2014 11:22
Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng
Trương Văn Quyền
Đại học
1 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đồng Nai
...
19/04/2014 11:20
Nhân Viên Kế Toán, Hành Chính
Nguyễn Thị Huệ
Cao đẳng
2 năm
Thỏa thuận Đà Nẵng
19/04/2014 11:12
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Đào Thanh Hà
Đại học
2 năm
3-4 triệu Đà Nẵng
19/04/2014 10:55
Nhân Viên Văn Phòng
Nguyễn Thị Ánh Hồng
Cao đẳng
2 năm
3-4 triệu Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
...
19/04/2014 10:51
Nhân Viên Kế Toán
Lương Thị Mỹ Lệ
Cao đẳng
1 năm
3-4 triệu Đà Nẵng
19/04/2014 10:37
Nhân Viên Điều Dưỡng
Trần Thị Ly Ly
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
3-4 triệu TP.Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
...
19/04/2014 10:21
Nhân Viên Kế Toán
Đinh Thị Lệ Thủy
Cao đẳng
2 năm
Thỏa thuận TP.Hồ Chí Minh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Đà Nẵng
...
19/04/2014 10:15