Đà Nẵng (15,166)

Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Khu vực Cập nhật
Giao Dịch Viên

Bùi Thị Phương Thanh

Đại học

1 năm

4-5 triệu Đà Nẵng
Đắk Lắk
22-11-2014
Kỹ Sư Cơ Khí

Hồ Thắng

Đại học

Trên 5 năm

8-15 triệu Đà Nẵng 22-11-2014
Kỹ Sư Điện

Nguyễn Đình Đức

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

5-8 triệu Hồ Chí Minh
Đà Nẵng ...
22-11-2014
Nhân Viên Thiết Kế

Nguyễn Hồng Phát

Trung cấp

2 năm

4-5 triệu Đà Nẵng 22-11-2014
Nhân Viên Kỹ Thuật , Bán Hàng ,...

Võ Hồng Du

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

2-3 triệu Đà Nẵng 22-11-2014
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lê Thị Lợi

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-4 triệu Đà Nẵng 22-11-2014
Nhân Viên Kinh Doanh / Nhân Viên Tư...

Trịnh Thị Hồng Thơ

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

4-5 triệu Đà Nẵng 22-11-2014
Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Điện

Nguyễn Hữu Hậu

Đại học

Trên 5 năm

5-8 triệu Đà Nẵng 22-11-2014
Kế Toán Bán Hàng, Sale Admin, Kế...

Phạm Thị Duyên

Trung cấp

4 năm

Thỏa thuận Đà Nẵng 22-11-2014
Kế Toán Trưởng

Đặng Mỹ Lan

Đại học

Trên 5 năm

15-30 triệu Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
21-11-2014
Nhân Viên Kế Toán, Hành Chính Văn...

Hồ Đặng Thanh Thủy

Đại học

5 năm

Thỏa thuận Đà Nẵng
Quảng Nam
21-11-2014
Đại Điện Kinh Doanh - Quản Lý Kinh...

Võ Xuân Hội

Cao đẳng

Trên 5 năm

8-15 triệu Đà Nẵng
Quảng Nam ...
21-11-2014
Nhân Viên Kinh Doanh, Chăm Sóc...

Nguyễn Thị Ly

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

4-5 triệu Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
21-11-2014
Nhân Viên Kinh Doanh

Đỗ Viết Dũng

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

Thỏa thuận Đà Nẵng 21-11-2014
Nhân Viên Ngân Hàng

Trần Thị Thu Trang

Đại học

2 năm

4-5 triệu Đà Nẵng 21-11-2014