Hotline: 1900 6118

Đà Nẵng (17,279)

Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Khu vực Cập nhật
Nhân Viên It

Phan Ngọc Long

Đại học

2 năm

7-10 triệu Đà Nẵng
Hà Tĩnh ...
23-05-2015
Kế Toán Trưởng

Phạm Thị Thuỳ Ngân

Đại học

Trên 5 năm

10-12 triệu Đà Nẵng 23-05-2015
Nhân Viên Kĩ Thuật, Lập Trình Viên,...

Nguyễn Cảnh Việt

Cao đẳng

2 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh
Bình Định ...
23-05-2015
Kỹ Sư Hóa Học

Thái Thị Thu Thủy

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Đà Nẵng 23-05-2015
Nhân Viên Kế Toán

Đặng Thị Dung

Cao đẳng

5 năm

5-7 triệu Đà Nẵng 23-05-2015
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Đồng Bích Duyên

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Đà Nẵng 23-05-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật

Trần Văn Tâm

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Hồ Chí Minh
Bình Dương ...
23-05-2015
Nhân Viên Kế Toán

Buì Lê Mỹ Hiệp

Cao đẳng

1 năm

3-5 triệu Hồ Chí Minh
Đà Nẵng ...
23-05-2015
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Ngô Thị Thu Được

Đại học

Dưới 1 năm

3-5 triệu Đà Nẵng 23-05-2015
Nhân Viên Kinh Doanh

Đinh Văn Nam

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Đà Nẵng 23-05-2015
Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất,...

Võ Hà Thông

Đại học

Trên 5 năm

10-12 triệu Đà Nẵng 23-05-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Nguyễn Đình Tuấn

Đại học

4 năm

5-7 triệu Đà Nẵng 23-05-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Nguyễn Văn Nhân

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Đà Nẵng 23-05-2015
Nhân Viên Ngành Du Lịch, Hướng Dẫn...

Trần Thị Linh

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Đà Nẵng 23-05-2015
Lập Trình Asp.Net Mvc, Java Jsp

Đoàn Hải Đăng

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Đà Nẵng
Quảng Trị ...
23-05-2015