Đắk Lắk (4,621)

Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Khu vực Cập nhật
Nhân Viên Kinh Doanh / Nhân Viên...

Nguyễn Xuân Thịnh

Đại học

1 năm

5-8 triệu Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
24-10-2014
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Thư Ký

Đàm Thị Hoa Lan

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-4 triệu Đắk Lắk 24-10-2014
Nhân Viên Kinh Doanh

Kiều Hưng

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Bình Dương ...
24-10-2014
Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Mai

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-4 triệu Đắk Lắk 24-10-2014
Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Y Găn Byă

Cao đẳng

1 năm

5-8 triệu Đắk Lắk 24-10-2014
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Văn Duy

Đại học

1 năm

5-8 triệu Hồ Chí Minh
Bình Dương ...
24-10-2014
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Mai Thị Thân

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Bình Dương ...
23-10-2014
Quản Lý Kinh Doanh

Đỗ Quang Thảo

Đại học

2 năm

8-15 triệu Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
23-10-2014
Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Đình Quân

Đại học

2 năm

5-8 triệu Đắk Lắk 23-10-2014
Nhân Viên Kinh Doanh

Hoàng Việt

Đại học

1 năm

Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Đắk Lắk ...
23-10-2014
Nhân Viên Qa / Qc

Hoàng Thị Thương

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

5-8 triệu Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
23-10-2014
Quản Lý Sản Xuất Phim, Biên Tập...

Huỳnh Thị Kim Liên

Đại học

Trên 5 năm

Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
23-10-2014
Giám Đốc Nhà Máy-Giám Đốc Sản Xuất

Hoàng Trọng Nghĩa

Đại học

Trên 5 năm

15-30 triệu Hồ Chí Minh
Bình Dương ...
23-10-2014
Nhân Viên Kỹ Thuật

Lê Đức Vinh

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

4-5 triệu Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
23-10-2014
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Thị Bảo Tiên

Đại học

1 năm

4-5 triệu Hồ Chí Minh
Đắk Lắk ...
23-10-2014