Phú Yên (2,874)

Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Khu vực Cập nhật
Nhân Viên Part Time

Trần Văn Tiến

Trung học

Chưa có kinh nghiệm

Dưới 3 triệu Phú Yên 05-02-2016
Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Uy Vu

Trung cấp

2 năm

5-7 triệu Phú Yên 05-02-2016
Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thẩm

Cao đẳng

1 năm

5-7 triệu Phú Yên 04-02-2016
Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Văn Khoa

Trung học

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Phú Yên 04-02-2016
Kỹ Sư Hóa Phân Tích

Nguyễn Văn Được

Cao đẳng

1 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh
Ninh Thuận ...
04-02-2016
Công Nhân

Nguyễn Ngọc La

Chứng chỉ

1 năm

3-5 triệu Phú Yên 03-02-2016
Nhân Viên Part Time

Hồ Thị Thanh Nga

Trung học

Chưa có kinh nghiệm

Dưới 3 triệu Phú Yên 03-02-2016
Nhân Viên Thu Mua

Nguyễn Ngọc Trúc

Đại học

1 năm

7-10 triệu Hồ Chí Minh
Bình Định ...
03-02-2016
Nhân Viên Qa / Qc / Kcs Thực Phẩm

Trần Thị Liền

Đại học

3 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh
Bình Dương ...
02-02-2016
Lao Động Phổ Thông

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Lao động phổ thông

Chưa có kinh nghiệm

Dưới 3 triệu Phú Yên 02-02-2016
Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Bảo Trân

Cao đẳng

2 năm

5-7 triệu Phú Yên 02-02-2016
Sale Admin

Nguyễn Thị Lệ Đông

Đại học

1 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh
Phú Yên
02-02-2016
Nhân Viên Kỹ Thuật

Trần Hoàng Thuỵ

Cao đẳng

2 năm

3-5 triệu Hồ Chí Minh
Phú Yên
02-02-2016
Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Hạnh

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Hồ Chí Minh
Bình Dương ...
02-02-2016
Nhân Viên Kỹ Thuật

Lê Duy Hưng

Đại học

5 năm

10-12 triệu Phú Yên 02-02-2016

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn