Hotline: 1900 6118

Quảng Ngãi (3,914)

Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Khu vực Cập nhật
Nhân Viên Kỹ Thuật

Lê Văn Lặt

Cao đẳng

Trên 5 năm

5-7 triệu Quảng Ngãi 21-04-2015
Nhân Viên Ngành Cơ Khí

Lê Đình Nghĩa

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

7-10 triệu Đà Nẵng
Quảng Nam ...
21-04-2015
Giáo Viên Dạy Lý

Huỳnh Thị Diễm Hằng

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Quảng Ngãi 21-04-2015
Nhân Viên Thu Hồi Nợ

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Cao đẳng

Dưới 1 năm

3-5 triệu Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
21-04-2015
Nhân Viên It Phần Cứng Mạng

Võ Công Minh

Đại học

2 năm

5-7 triệu Quảng Ngãi 21-04-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghệ Thông...

Võ Lưu Ly

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Quảng Ngãi 21-04-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật Công Trình

Nguyễn Ngọc Nhánh

Cao đẳng

2 năm

3-5 triệu Quảng Ngãi 21-04-2015
Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Điểm

Đại học

2 năm

5-7 triệu Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
20-04-2015
Nhân Viên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Bùi Lê Duy Đoan

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

Dưới 3 triệu Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
20-04-2015
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Kim Mỹ

Cao đẳng

3 năm

3-5 triệu Đà Nẵng
Quảng Nam ...
20-04-2015
Nhân Viên Hành Chính Kế Hoạch

Nguyễn Thị Dung

Đại học

2 năm

5-7 triệu Quảng Ngãi 20-04-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật, It

Nguyễn Đình Hoàng

Cao đẳng

1 năm

3-5 triệu Đà Nẵng
Quảng Nam ...
20-04-2015
Nhân Viên Kinh Doanh

Bùi Ngọc Tâm

Đại học

1 năm

5-7 triệu Đà Nẵng
Quảng Ngãi
20-04-2015
Nhân Viên Bảo Vệ

Nguyễn Kim Oanh

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

Dưới 3 triệu Quảng Ngãi 20-04-2015
Nhân Viên Kế Toán / Nhân Viên Bán...

Bùi Thị Lệ Thùy

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

Dưới 3 triệu Quảng Ngãi 20-04-2015