Hotline: 1900 6118

Bắc Ninh (8,956)

Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Khu vực Cập nhật
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Nguyễn Thanh Tâm

Trung cấp

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Bắc Giang
Bắc Ninh
29-08-2015
Kiến Trúc Sư Thiết Kế Kiến Trúc,...

Nguyễn Doãn Kiên

Đại học

3 năm

7-10 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
29-08-2015
Nhân Viên Qc / Dinh Dưỡng Viên

Trần Thị Ngọc

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
29-08-2015
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Nguyễn Thị Hoa

Đại học

Dưới 1 năm

5-7 triệu Bắc Ninh 29-08-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật, Nhân Viên Điện...

Hoàng Văn Thịnh

Đại học

3 năm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
28-08-2015
Kỹ Sư Cơ Khí

Trần Văn Hiển

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
28-08-2015
Nhân Viên Hành Chính- Pháp Lý

Nguyễn Thị Thùy Ninh

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Bắc Ninh
Hưng Yên ...
28-08-2015
Nhân Viên Kĩ Thuật

Nguyễn Văn Hải

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Bắc Giang
Bắc Ninh ...
28-08-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật

Tạ Văn Việt

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Bắc Giang
Bắc Ninh
28-08-2015
Quản Lý - Điều Hành Kinh Doanh

Tạ Ngọc Huyền

Đại học

1 năm

10-12 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
28-08-2015
Nhân Viên It

Đỗ Quang Minh

Đại học

1 năm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
28-08-2015
Nhân Viên Điều Phối Vận Tải

Dương Lập Đức

Đại học

Dưới 1 năm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Giang ...
28-08-2015
Kỹ Sư Môi Trường

Nguyễn Thị Thu Trang

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
28-08-2015
Nhân Viên Điện Tử

Thân Nhân Tính

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Hà Nội
Bắc Giang ...
28-08-2015
Nhân Viên Nhân Sự - Quản Lý Sản...

Hoàng Văn Hà

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Giang ...
28-08-2015