Bắc Ninh (7,455)

Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Khu vực Cập nhật
Nhân Viên Phục Vụ / Nhân Viên Bảo...

Nguyễn Thế Mão

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

4-5 triệu Bắc Ninh 19-12-2014
Công Nhân Sản Xuất / Công Nhân Khu...

Vi Xuân Đoàn

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

3-4 triệu Bắc Ninh 19-12-2014
Nhân Viên Phục Vụ / Nhân Viên Bảo...

Đặng Quang Chung

Không yêu cầu

Không yêu cầu

4-5 triệu Bắc Giang
Bắc Ninh
19-12-2014
Nhân Viên Phục Vụ / Nhân Viên Bảo...

Trần Văn Long

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

4-5 triệu Bắc Ninh 19-12-2014
Công Nhân / Nhân Viên Tiếp Thị

Hoàng Thị My

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

3-4 triệu Bắc Ninh 19-12-2014
Nhân Viên Phục Vụ / Nhân Viên Bảo...

Đàm Đức Ngọc

Trung học

Không yêu cầu

4-5 triệu Bắc Ninh 19-12-2014
Công Nhân / Tổ Trưởng

Mạc Thị Vân

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

3-4 triệu Hà Nội
Bắc Giang ...
19-12-2014
Nhân Viên Phục Vụ / Nhân Viên Bảo...

Đinh Đức Hùng

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

Thỏa thuận Bắc Ninh 19-12-2014
Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất

Nguyễn Đắc Lê

Đại học

2 năm

5-8 triệu Bắc Ninh 19-12-2014
Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Thị Thu Hằng

Đại học

2 năm

5-8 triệu Bắc Ninh 19-12-2014
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Tự Động...

Hoàng Văn Nhân

Đại học

2 năm

Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh ...
19-12-2014
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu, Thủ Kho,...

Hoàng Văn Tiền

Trung cấp

3 năm

4-5 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
19-12-2014
Nhân Viên Phục Vụ

Hứa Văn Anh

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

4-5 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
18-12-2014
Nhân Viên Kinh Doanh

Đỗ Hải Hà

Cao đẳng

1 năm

Thỏa thuận Hà Nội
Bắc Ninh
18-12-2014
Nhân Viên Kỹ Thuật / Phiên Dịch...

Hoàng Văn Đức

Cao đẳng

Trên 5 năm

8-15 triệu Hà Nội
Bắc Giang ...
18-12-2014