Hotline: 1900 6118

Bắc Ninh (8,520)

Tiêu đề hồ sơ Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Khu vực Cập nhật
Kỹ Sư Xây Dựng

Trần Thế Anh

Đại học

4 năm

10-12 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
05-07-2015
Nhân Viên Bán Hàng / Nhân Viên Kinh...

Vũ Thị Thảo

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

Dưới 3 triệu Hà Nội
Bắc Giang ...
05-07-2015
Professional Design Engineers

Nguyễn Văn Hạnh

Đại học

Dưới 1 năm

7-10 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
05-07-2015
Nhân Viên Ngành Giáo Dục-Đào Tạo

Tạ Thị Nguyên

Đại học

3 năm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Giang ...
05-07-2015
Nhân Viên Điện Công Nghiệp

Nguyễn Ngọc Hiếu

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Bắc Ninh 05-07-2015
Kỹ Sư Điện Tử Truyền Thông

Nguyễn Minh Khoa

Đại học

Dưới 1 năm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Giang ...
05-07-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Kim Hưng

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
05-07-2015
Lao Động Phổ Thông, Bảo Vệ

Trần Sách Nam

Lao động phổ thông

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
05-07-2015
Nhân Viên Hành Chính, Chăm Sóc...

Thân Thị Dung

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Hà Nội
Bắc Giang ...
05-07-2015
Nhân Viên Kinh Doanh / Nhân Viên...

Nguyễn Thị Hoa

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

7-10 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
05-07-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Đỗ Thường Tín

Cao đẳng

Chưa có kinh nghiệm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
05-07-2015
Nhân Viên Kho

Nguyễn Việt Hưng

Đại học

3 năm

5-7 triệu Hà Nội
Bắc Ninh
05-07-2015
Kỹ Sư Cầu Đường

Phạm Hữu Hội

Đại học

1 năm

7-10 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
05-07-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật

Vũ Khắc Hiếu

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

3-5 triệu Hà Nội
Bắc Ninh ...
05-07-2015
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử

Nguyễn Mạnh Tiến

Đại học

Chưa có kinh nghiệm

7-10 triệu Hà Nội
Bắc Giang ...
05-07-2015