Hotline: 1900 6118

Benh vien Viet -Phap Ha noi

Địa chỉ: So 1 - Phuong Mai - Dong Da - Hanoi

Điện thoại: 04 577 11 00

Website: www.hfh.com.vn

Benh vien Viet- Phap: 100 % von dau tu nuoc ngoai. Cung cap cac dich vu y te tieu chuan quoc te

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn