Benh vien Viet -Phap Ha noi

Địa chỉ So 1 - Phuong Mai - Dong Da - Hanoi Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 04 577 11 00
Quy mô Không xác định
Website www.hfh.com.vn
Mô tả Benh vien Viet- Phap: 100 % von dau tu nuoc ngoai. Cung cap cac dich vu y te tieu chuan quoc te
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo