Hotline: 1900 6118

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

Địa chỉ: D73 Tuyên Sơn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3644999

Website: www.vts.edu.vn

Đào tạo cao đẳng các ngành chủ yếu: Mạng máy tính và truyền thông – Tin học ứng dụng – Thiết kế công nghiệp (chuyên ngành Thiết kế đồ họa) – Thiết kế nội thất – Công nghệ tự động – Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế) – Kế toán – Tài chính - Ngân hàng – Marketing – Thư ký văn phòng.

Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp các ngành: Tin học (chuyên ngành Tin học lập trình, Tin học kế toán) – Kinh doanh thương mại dịch vụ - Kế toán – Nuôi trồng thủy sản – Đồ họa vi tính đa truyền thông – Hành chính văn thư – Thư ký văn phòng.

Đào tạo kỹ thuật viên: Tin học, Đồ họa

Đào tạo chứng chỉ tin học, đồ họa, ngoại ngữ, nghiệp vụ.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn