Công ty TNHH CCI Việt Nam

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Bắc Chu Lai,Tam Hiệp,Núi Thành Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0510 2 226388
Quy mô Trên 500 người
Website www.coilcraft.com
Mô tả CCI Vietnam is a manufacturing company with a reputation for high quality passive electronic components. We are looking for an experienced and dynamic individual to join us
Không kết quả nào được tìm thấy