Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty TNHH CCI Việt Nam tuyển dụng

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Bắc Chu Lai,Tam Hiệp,Núi Thành

Điện thoại: 05102226388

Website: www.coilcraft.com

CCI Vietnam is a manufacturing company with a reputation for high quality passive electronic components. We are looking for an experienced and dynamic individual to join us

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH CCI Việt Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH CCI Việt Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn