Công ty TNHH CCI Việt Nam

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Bắc Chu Lai,Tam Hiệp,Núi Thành Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0510 2 226388
Quy mô Trên 500 người
Website www.coilcraft.com
Mô tả CCI Vietnam is a manufacturing company with a reputation for high quality passive electronic components. We are looking for an experienced and dynamic individual to join us
Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Ngày hết hạn
Assistant Accountant/ Kế Toán Cao Cấp
Công ty TNHH CCI Việt Nam
Đại học
3 năm
Thỏa thuận Quảng Nam
21/08/2014 13:43
31/08/2014
Trợ Lý Kỹ Sư Chất Lượng
Công ty TNHH CCI Việt Nam
Cao đẳng
1 năm
Thỏa thuận Quảng Nam
01/08/2014 15:21
31/08/2014
Asisstant Trainer/ Nhan Vien Dao Tao
Công ty TNHH CCI Việt Nam
Cao đẳng
2 năm
Thỏa thuận Quảng Nam
01/08/2014 15:15
31/08/2014
Công Nhân Kiểm Tra Chất Lượng/Công Nhân Sản Xuất
Công ty TNHH CCI Việt Nam
Lao động phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
2-3 triệu Quảng Nam
01/08/2014 15:14
31/08/2014
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo