viễn thông daklak-daknong

Địa chỉ 6 lê duẫn TP buôn mê thuộc Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 3692999
Quy mô 200-500 người
Website www.daklaktelecom.net.vn
Mô tả - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chia tách Bưu chính và Viễn thông. Ngày 19/11/2004, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông đã ký quyết định số 54/2004/QĐ-BBCVT về việc thành lập Công ty Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông việt Nam (Nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) trên cơ sở chia tách Bưu điện tỉnh Đắk Lắk cũ theo địa giới hành chính thành Bưu điện tỉnh Đắk Lắk mới, Bưu điện tỉnh Đắk Nông và Công ty Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông .Trong đó, Công ty Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông được kế thừa, phát triển toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng Viễn thông - Công nghệ thông tin của Công ty Điện báo - Điện thoại và các đơn vị của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk cũ.

- Sau 03 năm xây dựng và phát triển, Công ty Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông được đổi tên và tổ chức lại thành Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông theo Quyết định số 707/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Chính vì vậy, truyền thống và lịch sử của Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông được kế thừa và phát triển từ truyền thống và lịch sử của Công ty Điện báo - Điện thoại và Bưu điện tỉnh ĐắkLắk cũ. Sau ngày thống nhất đất nước(1975) Bưu điện tỉnh Đắk Lắk cũ được tiếp quản cơ sở thông tin tại Trung tâm tỉnh chỉ có tổng đài 200 số từ thạch nhưng đã bị hư hỏng nặng do chiến tranh để lại. Hơn 30 năm sau (đến 31/12/2008) cơ sở hạ tầng mạng lưới Viễn thông - Công nghệ thông tin của Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông đã được đầu tư lên đến 250.00 lines điện thoại cố định, gần 100.000 Port thuê bao Inetnet băng rộng, hơn 450 trạm BTS, công nghệ truyền dẫn analog được thay thế bằng công nghệ truyền dẫn cáp quang dung lượng lớn,... Để có được năng lực mạng lưới Viễn thông rộng lớn và hiện đại ngang tầm thế giới như ngày hôm nay phục vụ Đảng, Chính quyền và nhân dân 02 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, CBCNV Viễn thông Đắk Lắk - Đắk Nông đã không ngừng phấn đấu trong lao động và học tập xây dựng nên chặng đường lịch sử hào hùng và truyền thống tốt đẹp của người Bưu điện Việt Nam trên mảnh đất Tây Nguyên Anh Hùng.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo