Hotline: 1900 6118

Cong ty TNHH dao tao va cung ung nhan luc HaUI(LETCO)

Địa chỉ: Mai Dich - Cau giay - HN

Điện thoại: 0916554441

Website:

Cong ty TNHH mot thanh vien Dao tao va cung ung nhan luc - HaUI (LETCO) truc thuoc truong DH Cong Nghiep Ha Noi

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn