Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM tuyển dụng

Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1

Điện thoại: 0838244399

Website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn

Sở KH và Đầu tư TPHCM

Tài khoản chưa xác thực

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn