Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tuyển dụng

Địa chỉ: Nhà A2 Khu Đền Lừ 2 - Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04 3634 1998

Website:

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội

Tài khoản chưa xác thực

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn