Hotline: 1900 6118

Truong trung cap nghe viet - uc

Địa chỉ: Khu Do Thi Dai Kim, Ha Noi

Điện thoại: 04. 66833195

Website:

Truong dao tao hai nganh nghe chinh: Quan tri doanh nghiep va ke toan doanh nghiep

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn