Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty TNHH Bình Xuyên tuyển dụng

Địa chỉ: Khu Sậu Ghi - Thị Trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113899103

Website:

Công ty TNHH Bình Xuyên được thành lập tháng 6 năm 1999 được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với những đặc trưng sau:
1. Tên công ty: Công ty TNHH Bình Xuyên
2. Trụ sở chính: Thị Trấn Hương Canh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
3. Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất, kinh doanh bao bì karton, sản xuất vật liệu xây dựng
- Mua bán vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá đường bộ bằng xe tải
- Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế
- Sản xuất giấy các loại, mua bán giấy, sản xuất đồ uống không cồn
- Mua bán đồ uống không cồn, in bao bì nhãn mác mang tính thương mại
- In biểu mẫu kinh doanh, hoá đơn chứng từ
- Mua bán sản phẩm ngành in
4. Vốn điều lệ: 4.534.425.408

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Bình Xuyên Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Bình Xuyên

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn