Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Văn Phòng Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải I Tỉnh Trà Vinh tuyển dụng

Địa chỉ: Khách Sạn Duyên Hải, Thị Trấn Duyên Hải

Điện thoại: 0866606220

Website: gedi.com.cn

Viện Nghiên cứu Thiết kế Điện lực tỉnh Quảng Đông Trung Quốc (Gọi tắt là GEDI) là doanh nghiệp tư vấn quốc doanh lớn hàng đầu về kỹ thuật của Trung Quốc, hoạt động chủ yếu trong các lãnh vực khảo sát, thiết kế, tổng thầu các công trình điện lực như nhiệt điện, năng lượng gió, điện hạt nhân... Hiện GEDI đã thành lập Ban Quản lý dự án tại tỉnh Trà Vinh chủ yếu phục vụ công tác quản lý thi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải I.

Tài khoản chưa xác thực

Văn Phòng Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải I Tỉnh Trà Vinh Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Văn Phòng Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải I Tỉnh Trà Vinh

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn