Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty TNHH OLAM Việt Nam tuyển dụng

Địa chỉ: Tòa nhà Ab, 76 Lê Lai, Phường Bến Nghé, Quận 1

Điện thoại: 08 3521 0762

Website: www.olamonline.com

Công ty 100% vốn nước ngoài, kinh doanh mua bán xuất nhập khẩu hàng nông sản.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH OLAM Việt Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH OLAM Việt Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn