Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải

Địa chỉ: 108-110 Nguyễn Văn Trỗi

Email: ngochuong99@yahoo.com

ĐT: 0938308200

Website: www.securityvietnam.com

- Nhập liệu các dữ liệu vào chương trình trên máy tính nên đòi hỏi giỏi về vi tính văn phòng.
- Nếu ứng viên vào vị trí kế toán: từ trung cấp kế toán trở lên.
- Giao tiếp văn phòng.
- Mức thu nhập từ 3 triệu trở lên và các khoảng bảo hiểm, chế độ như pháp luật hiện hành qui định.

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn