Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải

Địa chỉ 108-110 Nguyễn Văn Trỗi Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0938308200
Quy mô Trên 500 người
Website www.securityvietnam.com
Mô tả - Nhập liệu các dữ liệu vào chương trình trên máy tính nên đòi hỏi giỏi về vi tính văn phòng.
- Nếu ứng viên vào vị trí kế toán: từ trung cấp kế toán trở lên.
- Giao tiếp văn phòng.
- Mức thu nhập từ 3 triệu trở lên và các khoảng bảo hiểm, chế độ như pháp luật hiện hành qui định.
Không kết quả nào được tìm thấy