Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải tuyển dụng

Địa chỉ: 108-110 Nguyễn Văn Trỗi

Điện thoại: 0938308200

Website: www.securityvietnam.com

- Nhập liệu các dữ liệu vào chương trình trên máy tính nên đòi hỏi giỏi về vi tính văn phòng.
- Nếu ứng viên vào vị trí kế toán: từ trung cấp kế toán trở lên.
- Giao tiếp văn phòng.
- Mức thu nhập từ 3 triệu trở lên và các khoảng bảo hiểm, chế độ như pháp luật hiện hành qui định.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn