Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải

Địa chỉ 108-110 Nguyễn Văn Trỗi Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0938308200
Quy mô Trên 500 người
Website www.securityvietnam.com
Mô tả - Nhập liệu các dữ liệu vào chương trình trên máy tính nên đòi hỏi giỏi về vi tính văn phòng.
- Nếu ứng viên vào vị trí kế toán: từ trung cấp kế toán trở lên.
- Giao tiếp văn phòng.
- Mức thu nhập từ 3 triệu trở lên và các khoảng bảo hiểm, chế độ như pháp luật hiện hành qui định.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo