Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Cong ty HANVIHA tuyển dụng

Địa chỉ: Cang Vung Ang

Điện thoại: 0393.890.906

Website:

Cong ty HANVIHA 100% vốn Hàn Quốc, Hoạt động trong linh vực : trồng rừng và sản xuất gỗ băm dăm Tại Cảng Vũng Áng - TP Hà Tĩnh

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty HANVIHA Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cong ty HANVIHA

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn