Cong ty TNHH Year 2000

Địa chỉ 934/1 Ql 1A-Linh Trung- Thủ Đức Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0838974366
Quy mô Trên 500 người
Mô tả Công ty TNHH Year 2000 100% vốn nước ngoài.
Hoạt động bên lĩnh vực sản xuất, gia công hàng điện tử.
Với qui mô ngày càng mở rộng, công ty tuyển dụng bổ sung nhân sự một số vị trí sau:
1.Nhân viên Y Tế.
2.Nhân viên điều hành sản xuất.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo