Hotline: 1900 6118

Cong ty TNHH Year 2000

Địa chỉ: 934/1 Ql 1A-Linh Trung- Thủ Đức

Điện thoại: 0838974366

Website:

Công ty TNHH Year 2000 100% vốn nước ngoài.
Hoạt động bên lĩnh vực sản xuất, gia công hàng điện tử.
Với qui mô ngày càng mở rộng, công ty tuyển dụng bổ sung nhân sự một số vị trí sau:
1.Nhân viên Y Tế.
2.Nhân viên điều hành sản xuất.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn