Công Ty Cổ Phần Bao Bì Bia Sài Gòn

Địa chỉ: Đường Số 2 - Kcn Tân Đông Hiệp B - Dĩ An - Bình Dương

Email: lethuy229@gmail.com

ĐT: 06503.775.267

Website:

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Bia Sài Gòn Là Công ty con thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Bia Rược Nước Giải Khát Sài Gòn,
Công Ty chuyên cung cấp thùng giấy carton , sản xuất nắp khoén.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn