Hotline: 1900 6118

Công ty POSCO-VHPC

Địa chỉ: Địa Chỉ: Đường N2, Kcn Nhơn Trạch V, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Địa Chỉ: Đường N2, Kcn Nhơn Trạch V,huyện Nhơn Trạch

Điện thoại: 0613569350

Website:

Established in 1968 in Pohang ,now Posco is known as the World’s third steelmaker which has companies worldwide.
We are Posco Vietnam processing center Co.,LTD, Posco’s 31st coil center worldwide(POSCO-VHPV)
POSCO VHPC provides the clients with the most qualified steel processing services with the most state-of-the-art equipment from Korea.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn