Công ty POSCO-VHPC

Địa chỉ Địa Chỉ: Đường N2, Kcn Nhơn Trạch V, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Địa Chỉ: Đường N2, Kcn Nhơn Trạch V,huyện Nhơn Trạch Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 0613569350
Quy mô Không xác định
Mô tả Established in 1968 in Pohang ,now Posco is known as the World’s third steelmaker which has companies worldwide.
We are Posco Vietnam processing center Co.,LTD, Posco’s 31st coil center worldwide(POSCO-VHPV)
POSCO VHPC provides the clients with the most qualified steel processing services with the most state-of-the-art equipment from Korea.
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo