Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty TNHH Tư Vấn Đầu tư Xây dụng An Bình Minh tuyển dụng

Địa chỉ: Khu Dịch vụ Văn La P. Phú La, Hà Đông, Hà Nội(đối diện số 560 Quang Trung Hà Đông Hà Nội )

Điện thoại: 0433119280

Website:

Công ty TNHH tư vấn Đầu Tư Xây Dựng An Bình Minh : Là công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực :
a. Tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát.
+ Tư vấn thiết kế các dự án Điện tử, Viễn thông, truyền thanh, truyền hình.
+ Tư vấn giám sát thi công cung cấp lắp đặt thiết bị điện tử viễn thông.
+ Thiết kế các công trình XD dân dụng, giao thông, thủy lợi.
b. Thi công xây dựng:
+ Thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
c. Sản xuất và lắp giáp thiết bị điện tử viễn thông:
+ Cung cấp, sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các thiết bị Điện tử, viễn thông : ( truyền thanh, truyền hình, thiết bị điện tử dân dụng).


LINK ẢNH VỊ TRÍ CÔNG TY:
s1164.photobucket.com/albums/q561/anbinhminh/?action=view¤t=vitricongty.jpg

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu tư Xây dụng An Bình Minh Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Tư Vấn Đầu tư Xây dụng An Bình Minh

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn