Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Địa chỉ: 51D Dinh Bo Linh, Ward 26, Binh Thanh

Điện thoại: 0835118063

Website:

Tập đoàn tư vấn Cầu Vồng (Rainbow) được thành lập với mục đích cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh và quản trị tại các thị trường châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ Latin. Chi tiết vui lòng truy cập website:rainboworldwide.com/home.html

Rainbow Services Group has been established to deliver world class wealth management consulting and advisory business with a focus on the high net worth, affluent and mass affluent segments in emerging markets in Asia Pacific, Africa, Eastern Europe and Latin America. website: rainboworldwide.com/home.html

Tài khoản xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Cộng Tác Viên Tín Dụng Cá Nhân Vpbank - Hà Nội

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hà Nội 4-5 triệu 31-12-2014
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cho Ngân Hàng Vpbank (Direct Sales)

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31-12-2014
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính (Telesales)

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31-12-2014
Team Leader Cấp Cao Kênh Teleasales

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31-12-2014
Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Làm Việc Tại Văn Phòng (Telesales)

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh 4-5 triệu 31-12-2014
Team Suppervisor / Team Leader

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh 8-15 triệu 31-12-2014
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính (Telesale)

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh 4-5 triệu 31-12-2014
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính (Telesale)

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh 5-8 triệu 31-12-2014
Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Làm Việc Tại Văn Phòng (Telesales)

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh 5-8 triệu 31-12-2014
Nhân Viên Cho Vay Tín Chấp

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh 4-5 triệu 31-12-2014
Team Leader Kênh Telesales

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31-12-2014
Nhân Viên Telesales

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh 3-4 triệu 31-12-2014
Nhân Viên Nhắc Nợ

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh 2-3 triệu 31-01-2015
Team Suppervisor / Team Leader - Khối Tín Dụng Ngân Hàng

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh 8-15 triệu 31-12-2014
Team Suppervisor / Team Leader

Công ty CP DV Tư vấn Cầu Vồng (Rainbow Consulting services)

Hồ Chí Minh 8-15 triệu 31-12-2014