Hotline: 1900 6118

Cong ty TNHH Sapporo Vietnam

Địa chỉ: Khu Cong Nghiep Viet Hoa, Duc Hoa 3, Huyen Duc Hoa, Long An

Điện thoại: 22217666

Website:

Chung toi la cong ty lien doanh giua Vinataba va cong ty Sapporo cua Nhat Ban, chuyen san xuat va kinh doanh bia Sapporo tren thi truong Vietnam.

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn