Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

Địa chỉ: Hà Nội

Email: caobn05i@yahoo.com.vn

ĐT: 02412200795

Website: http://www.ngc.pro.vn

Thực hiện tất cả mọi công việc trong ngành điện lực

Tài khoản chưa xác thực
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn