Hotline: 1900 6118

Việc làm công ty Lưới điện cao thế miền Bắc tuyển dụng

Địa chỉ: Hà Nội

Điện thoại: 02412200795

Website: http://www.ngc.pro.vn

Thực hiện tất cả mọi công việc trong ngành điện lực

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn