Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

Địa chỉ Hà Nội Bấm vào đây để xem bản đồ
Điện thoại 02412200795
Quy mô Trên 500 người
Website http://www.ngc.pro.vn
Mô tả Thực hiện tất cả mọi công việc trong ngành điện lực
Không kết quả nào được tìm thấy
Quy chế hoạt động Bảng giá dịch vụ Thông báo